Personāla pašapkalpošanās portāls

Personāla pašapkalpošanās portāls titulbilde

Personāla pašapkalpošanās portāls ir mūsdienīga un inovatīva tīmekļa vietne, kas palīdzēs jūsu uzņēmumam ātri un ērti pārvaldīt ar algām un personālu saistītas darbības. Pateicoties portāla pašapkalpošanās iespējām, to varēs izmantot ikviens jūsu uzņēmuma darbinieks, ietaupot gan savu, gan arī kolēģu laiku, reizē veicinot kopējo uzņēmuma darba produktivitāti.

Vēlaties uzzināt vairāk? Piesakieties personāla portāla demonstrācijai!

Ieguvumi

 • attālināta un centralizēta datu ievade (darbinieku darba grafiki, prombūtne, faktiski nostrādātais darba laiks);
 • vienuviet pieejama detalizēta informācija par darbiniekiem (amata vēsture, kvalifikācijas, dzīves vietas adrese, dzimšanas diena, personīgais tālruņa numurs, e-pasts, radinieki);
 • ērts neplānoto prombūtņu reģistrs (piemēram, slimības lapa);
 • iespēja pieņemt lēmumu (apstiprinājums vai noraidījums) attiecībā uz darbinieku veiktajiem pieteikumiem par pabalstiem, atvaļinājumiem un komandējumiem;
 • mazāks papīra pieteikumu apjoms;
 • ātri un ērti pieejama pamatinformācija par sevi (persondati, algas aprēķini, darba grafiki, pieteikto atvaļinājumu, komandējumu, pabalstu statuss u.t.t.);
 • iespēja personīgi veikt pieteikumus par plānoto atvaļinājumu, komandējumu vai pabalstiem;
 • iespēja operatīvi izlabot nekorektus vai neaktuālus datus par sevi;
 • efektīvi izmantots savs un kolēģu darba laiks;
 • mazāks papīra pieteikumu apjoms;
 • centralizēta datu bāze ar informāciju par darbiniekiem;
 • nodaļas vadītāju veiktās izmaiņas par darbiniekiem automātiski notiek algu un personāla modulī;
 • nav nepieciešamības atkārtoti pārvadīt datus sistēmā – viss notiek automātiski;
 • mazāks jautājumu skaits no darbinieku puses; darbinieki paši ielogojas sistēmā un pārskata interesējošo informāciju;
 • mazāk kļūdu un pārpratumu – ātrāks informācijas aprites process.

Kā tas strādā?

Lai labāk izprastu portāla struktūru un lietotāju sadalījumu pēc piekļuves līmeņiem, vizualizēsim sistēmu kā aisbergu:

attēls kur atveidoti piekļuves līmeņi

Aisberga redzamā daļa jeb personāla portāls: droša un lietotājam draudzīga mājas lapa, kas pieejama vienīgi Microsoft Dynamics NAV sistēmā reģistrētiem darbiniekiem, kā arī nodaļu vadītājiem. Darbinieki var apskatīt informāciju par sevi un veikt prombūtnes un pabalstu pieteikumus. Nodaļas vadītāji savukārt var pieņemt lēmumus attiecībā uz darbinieku pieteikumiem (apstiprināt vai noraidīt), plānot darba grafikus, aizpildīt tabeles, fiksēt neplānotās darbinieku prombūtnes utml.

Aisberga neredzamā daļa jeb Microsoft Dynamics NAV, algu aprēķina un personāla uzskaites risinājums: portāla pamata sistēma, kuras galvenie lietotāji ir algu grāmatveži un personāla speciālisti. Personāla speciālisti Dynamics NAV sistēmā kārto lietvedību, savukārt algu grāmatveži veic algu aprēķinus, balstoties uz datiem, kas ienākuši no Personāla portāla.

Sasaiste starp Personāla pašapkalpošanās portālu un Microsoft Dynamics NAV nodrošina automatizētu informācijas sinhronizāciju, kas nozīmē, ka visi iesaistītie lietotāji iegūst pašu aktuālāko informāciju uzreiz un tā nav atkārtoti jāievada dažādās sistēmās.

Personāla pašapkalpošanās portāla ekrānšāviņi