Lokalizācija Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Microsoft Dynamics NAV (Navision) sistēma ir pilnībā lokalizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, ietverot mūsu valsts specifiskās funkcionālās prasības.

Navision tehnoloģija atbalsta vienkāršu sistēmas lokalizēšanu jebkuras valsts prasībām, jo tās ražotāji veido speciālus rīkus, lai sistēmu varētu adaptēt un pārdot dažādās pasaules valstīs. Microsoft Dynamics NAV standarta versija tiek papildināta ar risinājumiem un papildus funkcijām, kas nodrošina Latvijas likumdošanas prasību izpildi grāmatvedības, finanšu pārskatu un nodokļu jomās.
Arī lietotāju saskarne ir tulkota latviešu valodā.

Latvijā Microsoft Dynamics sistēmā ir ietvertas apmēram 30 lokālās funkcijas, kas nepieciešamas Latvijas grāmatvežiem ikdienas darbu veikšanai un pārskatu sagatavošanai.

Lokalizācija tiek piedāvāta divās dažādās komplektācijās. Pirms Microsoft Dynamics NAV iegādes, uzņēmums izvērtē paku piedāvāto funkcionalitāti un izvēlas sev atbilstošāko.

Cik maksā Microsoft Dynamics NAV lokalizācijas risinājums?

Pieprasiet īpaši Jums sagatavotu Microsoft Dynamics NAV lokalizācijas cenu piedāvājumu, sazinoties ar mums!

Microsoft Dynamics NAV lokalizācijas funkcionalitāte

Bāzes paka Paplašinātā paka

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

iespēja iegrāmatot neatskaitāmo PVN auto un reprezentācijas izdevumiem. PVN deklarācija ar pielikumiem PVN1, PVN2, PVN3.

Vietējās bankas

– banku saraksta uzturēšana, kas dod iespēju ātrāk aizpildīt klientu un piegādātāju bankas kontu kartiņas.

Pārvadātāji

– pārvadātāju kataloga uzturēšana un tālāka to izmantošana kravas pārvadājuma dokumentos.

PVN rēķinu numuri un kvītis

– dažādu numuru sēriju definēšana un piešķiršana pārdošanas dokumentiem. Darījumu apliecinošo kvīšu uzskaite.

Uzņēmuma amatpersonas

– uzņēmuma darbinieku saraksts ar kontaktinformāciju, kas izmantojams atbildīgo personu un parakstītāju norādīšanai dažādos pārskatos un atskaitēs.

Kases

– kases ieņēmumu un izdevumu orderu sagatavošana, kā arī kases grāmatas izdrukas atbilstoši Latvijas likumdošanai

Intrastat

Rēķinu izdrukas– Preču pavadzīme – rēķins, Rēķins, Priekšapmaksas rēķins. Iespēja pielāgot izdrukas ar Word palīdzību.

Dokumentu izdrukas– Avansa norēķini. Krājumu inventarizācijas un norakstīšanas akti. Pamatlīdzekļu akti un inventarizācijas saraksts.

VID EDS
– pārskatu eksports uz Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Papildus atskaites

Ieskaits

– automātiska ieskaita ģenerēšana un ieskaita akta izdruka.

Grāmatošanas apraksti

– uz uzstādījumiem balstītu automātisku grāmatošanas aprakstu aizpildīšana dokumentos, kā arī iespēja norādīt grāmatošanas aprakstu dokumentos manuāli

E-bankas

– elektroniska datu apmaiņa ar Latvijas banku internetbankām un elektronisko norēķinu sistēmām FiDaViSta un SEPA formātā

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa risinājums

IIN aprēķins piegādātājiem – fiziskām personām. Paziņojumu par izmaksām fiziskām personām sagatavošana.

Pamatlīdzekļu vēsture

– pamatlīdzekļu kustības vēsture pa pamatlīdzekļu novietojumiem un atbildīgajiem darbiniekiem

Valūtas

– valūtas kursu imports no Eiropas Centrālās bankas (ECB) mājas lapas, kā arī iespēja koriģēt valūtu kursus

E-dokumenti– dokumentu saglabāšana PDF un nosūtīšanu e-pastā

Pieteikties prezentācijai »

Lejuplādēt brošūru »

Izmantojiet iespēju saņemt kompetentas atbildes uz Jūsu jautājumiem un pieprasiet piedāvājumu!
Zvaniet pa tālruni 67065115 vai rakstiet uz e-pastu info@elvabaltic.lv