Microsoft Power BI: mērinstruments tam, kas notiek Tavā biznesā

SIA “Vita Mārkets” veikala “Meistars” pieredzes stāsts

Sākotnēji šis uzņēmums atskaišu veidošanai un pārskatīšanai izmantoja Microsoft Excel programmu, taču atskaišu gatavošana bija sarežģīta, nogurdinoša un laikietilpīga. Līdz ar to tika meklēts veids, kā šo procesu vienkāršot un padarīt efektīvāku.

Risinājums

Kā piemērotāko risinājumu izvēlējāmies Microsoft Power BI analītikas rīku

Salīdzinot tirgū pieejamos datu analītikas risinājumus, Power BI izrādījās ekonomiski izdevīgākais. Tā kā lietojam Horizon ERP sistēmu, tad ir izveidota datu apmaiņas struktūra – no Horizon iegūtie dati tiek importēti Power BI, kur tie tiek pārvērsti datu vizualizācijās. Rezultātā esam ieguvuši atskaites, ar kurām analizēt pārdošanas datus un saprast, kā tiek tirgotas preces katrā preču grupā.

Visbiežāk lietotā Power BI atskaite – 

kases ieņēmumi

Mīļākā Power BI funkcionalitāte – 

unificēta datu atspoguļošana

Ieguvumi

Laika ekonomija – nav jāpavada stundas, veidojot atskaites

Vieglāka datu uztveramība

Ātrāka lēmumu pieņemšana

Skaidrāka aina, ko darīt – ne tikai vadībai, bet arī darbiniekiem

Efektīvāka komunikācija ar piegādātājiem un darbiniekiem

  • Reizē ar Power BI ieviešanu mūsu bizness saskārās ar papildu izaicinājumiem – mums bija jākļūst efektīvākiem. Power BI ir viens no instrumentiem, kas ir palīdzējis sasniegt mūsu nospraustos biznesa mērķus.

     – Valts Brazovskis, veikala “Meistars” attīstības vadītājs

  • Power BI atskaites ir labs mērinstruments sarunās ar piegādātājiem. Mēs redzam tendences, kāda ir bijusi preču aprite pa mēnešiem. Šī īsā, konkrētā informācija nedod vietu liekām diskusijām.

     – Andris Krūkliņš, veikala “Meistars” vadītājs

Par veikalu “Meistars”

Darbojas
kopš 2012. gada

1 milj. EUR
apgrozījums gadā

65 preču grupas
40 000 vienības

9 darbinieki
3 Power BI lietotāji

  • LV