Panākta vienošanās par Microsoft Inovāciju centra atvēršanu Rīgā

Vienošanās par Microsoft Inovāciju centru Rīgā titulbilde

No 2017. gada 29. jūnija līdz 1. jūlijam Sietlā, Amerikas Savienotajās Valstīs, notika Latvijas delegācijas tikšanās ar Microsoft Korporācijas vadības pārstāvjiem, kuras laikā tika panākta konceptuāla vienošanās par Microsoft Inovāciju centra atvēršanu Rīgā, informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).

Vizītes laikā Microsoft Campus Redmondā, Sietlā tika pārrunāts līdz šim paveiktais e-pārvaldes jomā, kā arī diskutēts par valsts pārvaldes attīstības izaicinājumiem digitālajā laikmetā. Tikšanās laikā abas puses prezentēja sasniegumus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pārvaldes organizācijā un jauno tehnoloģiju attīstībā, kas būtu izmantojami valsts pārvaldes procesu modernizācijai, kā arī inovatīvo projektu attīstībai zinātnē un uzņēmējdarbībā.

“Inovāciju centra atvēršana Rīgā ir būtisks sasniegums un apliecinājums Latvijā izveidotam tīklojumam, kas apvieno un veicina sadarbību starp IKT nozares pārstāvjiem, zinātni, nevalstiskajām organizācijām un valsts pārvaldi, veicinot jauno tehnoloģiju ieviešanu valsts pārvaldes procesos, kā arī stimulējot jauno uzņēmumu attīstību augsti pievienotās vērtības nozarē, kāda ir IKT”,

– uzsver Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

Vizītes ietvaros notika Latvijas IKT uzņēmumu izstrādāto pilota projektu prezentācijas un apspriestas nākotnes sadarbības iespējas, lai nodrošinātu Latvijas uzņēmumu izstrādāto inovatīvo produktu izvēršanu starptautiskajā tirgū. Būtisks panākumu priekšnosacījums IKT projektu attīstībai ir jauno mākoņdatošanas tehnoloģiju izmantošana.

Latvijas attīstīto projektu vidū ir mašīntulkošana un virtuālie asistenti, intelektuālās monitoringa sistēmas transporta nozarē un informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmu lietotāju paradumu novērtēšanā, interaktīvie mācību moduļi un citi. Vairāki projekti ir ieviesti un tiek sekmīgi izmantoti Latvijā.

Tikšanās laikā ar Redmondas pilsētas mēru tika apspriesti viedo pilsētu attīstības projekti. Latvija prezentēja inovatīvos projektus intelektuālās monitoringa sistēmas pielietošanai pilsētvidē, kā arī virtuālo asistentu izmantošanas iespējas pašvaldību pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai. Redmondas mērs atzinīgi novērtēja Latvijas uzņēmumu sasniegumus un vienojās par iespējamo sadarbību.

2017. gada 1. februārī Microsoft Latvia pievienojās VARAM un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas parakstītajam Sadarbības memorandam. Tas paredz, ka sadarbībā starp valsti un nozari jāveido inovatīvi, eksportspējīgi, tehnoloģiju iespējās un datu pieejamībā balstīti risinājumi, kas uzlabotu publiskā sektora orientāciju uz klientiem, elastību un sniegto pakalpojumu ērtumu. Parakstot šo memorandu, arī Microsoft Latvia apņēmās savas kompetences ietvaros sadarboties uzstādīto mērķu sasniegšanā un veicināt sadarbību Latvijas digitālās transformācijas procesā un datos balstītas sabiedrības un valsts attīstībā.

Jeļena Rižakova

Mārketinga projektu vadītāja

Mans darbības lauks ir web satura radīšana, sociālo tīklu administrēšana un mārketinga ideju realizēšana praksē.
Labprāt apgūstu psiholoģiska rakstura literatūru par cilvēka uztveres un uzvedības mehānismiem, kas labāk palīdz izprast klienta vajadzības. Uzņēmējdarbību salīdzinu ar orķestri, kur pēdējais vārds pieder diriģentam, un diriģents biznesā viennozīmīgi ir klients.