Par un ap Microsoft Dynamics risinājumiem un ne tikai

Finanšu pārskatu veidošana Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV ir iekļauts rīks finanšu pārskatu sagatavošanai – kontu grafiki. Ar to palīdzību lietotāji paši var veidot finanšu pārskatus, par pamatu izmantojot virsgrāmatas datus. Gandrīz katram uzņēmumam, kas uzskaitei izmanto Microsoft Dynamics NAV (Navision), ir izveidoti kontu grafiki bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošanai. Tomēr ar kontu grafikiem var izdarīt daudz vairāk, jo lietotāji pēc vajadzības var uzstādīt gan pārskatu rindas, gan kolonnas. Turpinājumā dažas idejas, kā uzņēmumu finanšu vadītāji un grāmatveži var izmantot kontu grafikus savā ikdienas darbā dažādu finanšu pārskatu sagatavošanai.

1. Apgrozījums un atlikumi pa mēnešiem

Izveidojot finanšu pārskatu, kur kolonnās tiek parādīts vai nu perioda apgrozījums, vai atlikums uz perioda beigām dažādos periodos, var ērti sekot līdzi izmaiņu tendencēm. Visbiežāk tiek veikts salīdzinājums pa mēnešiem. Periodus kontu grafikos uzstāda, izmantojot datumu formulas. Ar to palīdzību var gan salīdzināt tekošā perioda apgrozījumu ar iepriekšējo periodu apgrozījumiem, gan uzstādīt atsevišķu kolonnu katram finanšu gada mēnesim.

Lai veiktu salīdzinājumu ar iepriekšējiem periodiem, datumu formulas jāuzstāda šādi:

Microsoft Dynamics NAV apgrozijums menesi

Savukārt, lai vienmēr redzētu finanšu gada datus pa mēnešiem, jāizmanto Perioda formula salīdzināšanai

Microsoft Dynamics NAV apgrozījums periodi

2. Dažādu finanšu rādītāju aprēķini

Iespēja kontu grafikos veikt dažādus aprēķinus ļauj izveidot pārskatu, kur aprēķināti dažādi finanšu rādītāji – likviditāte, rentabilitāte, maksātspējas un aprites rādītāji. Vienreiz definējot nepieciešamās formulas, uzņēmuma vadība jebkurā brīdī var iegūt pārskatu par uzņēmuma finanšu rādītājiem.

Šādi iespējams aprēķināt likviditātes rādītājus:

Microsoft Dynamics NAV finanšu koeficients

Rezultātā tiek iegūts pārskats:

Microsoft Dynamics NAV finanšu koeficiēnta pārskats

3. Pārskati mātes uzņēmumam

Ja uzņēmums ir koncerna sastāvdaļa, tam periodiski nepieciešams iesniegt pārskatus mātesuzņēmumam tā pieprasītajā formātā. Arī šeit noderēs kontu grafiki. Piemēram, ja mātesuzņēmuma vajadzībām nepieciešams sagatavot peļņas vai zaudējumu aprēķinu un bilanci ar atšķirīgām pozīcijām, kā to prasa Latvijas likumdošana, Microsoft Dynamics NAV kontu grafikos to iespējams izdarīt. Lietotāji var brīvi definēt, cik un kādi finanšu pārskati nepieciešami. Turklāt kontu grafiku rindu un kolonnu nosaukumus var ievadīt mātesuzņēmumam saprotamā valodā.

4. Faktisko un budžeta datu salīdzināšana

Budžetu sagatavošana uzņēmumos bieži vien ir sarežģīts un darbietilpīgs process. Arī šajā procesā daudz var palīdzēt kontu grafiki, kur var izveidot pārskatus vēsturisko datu analīzei dažādos griezumos, kas ļaus izdarīt pamatotākas nākotnes prognozes. Kad budžets ir izveidots un apstiprināts, svarīgi operatīvi sekot līdzi tā izpildei, novērtēt novirzes, lai laicīgi veiktu korekcijas uzņēmuma darbībā, ja tādas nepieciešamas. Kontu grafikā iespējams salīdzināt faktiskos datus ar budžetā paredzētajiem, aprēķināt novirzes gan summās, gan procentuāli.

Microsoft Dynamics NAV budžeta analīze

5. Uzņēmuma nodaļu vai struktūrvienību darbības analīze

Līdzīgi, kā var izveidot finanšu pārskatus datu salīdzināšanai par dažādiem periodiem, iespējams salīdzināt arī dažādu uzņēmuma nodaļu, struktūrvienību vai projektu rezultātus.

 

Ja jums ir radusies interese uzzināt sīkāk par kontu grafiku izmantošanu, sazinieties ar mums!

 

Patika izlasītais? Piesakies mūsu rakstu jaunumiem!

Ilva Gravleja

Elva Baltic biznesa risinājumu nodaļas vadītāja

Ar Microsoft Dynamics NAV iepazinos 2001.gadā, kad to vēl sauca Navision Financials. Kopš tā laika mana profesionālā darbība dažādos veidos bijusi saistīta ar Microsoft Dynamics NAV. Gan lietojot risinājumu kā uzņēmuma galvenajai grāmatvedei, gan ieviešot un apkalpojot sistēmu dažādiem Elva Baltic klientiem.