Microsoft Dynamics AX (Axapta) funkcionalitāte

Analīze un stratēģiskā vadība

Vai jūsu uzņēmums ir plaukstošs? Kā ir mainījušies jūsu uzņēmuma ieņēmumu rādītāji pēdējā gada laikā? Кādus rezultātus ir devusi pēdējā mārketinga kampaņa? Kādiem virzieniem jāpievērš vairāk uzmanības?

Microsoft Dynamics AX dod iespēju apskatīt uzņēmuma darbības rādītājus no jebkura viedokļa un laikus pieņemt pareizu lēmumu.

Izmantojot Līdzsvarotās mērķu kartes sistēmu, varat kontrolēt uzņēmējdarbības rezultātus, sekojot ne tikai klasiskajiem finanšu rādītājiem, bet arī mārketinga kampaņu, iekšējo projektu, darbinieku apmācības un citu pasākumu rezultātiem.

Datu vairākdimensiju analīzes iespēja ļauj izvērtēt jebkurus datus pēc tādiem kritērijiem, kādi jums nepieciešami, — atliek norādīt vajadzīgo rādītāju kopu. Datu caurredzamība un ticamība tiek nodrošināta, pateicoties tam, ka visi nepieciešamie dati atrodas vienā sistēmā.

Ražošanas pārvaldība

Microsoft Dynamics AX ražošanas moduļa funkcionalitāte ļauj pilnībā pārvaldīt ražošanas pasūtījuma realizāciju pa visiem ražošanas cikla posmiem, sākot ar nepieciešamā izejmateriālu apjoma aprēķiniem līdz gatavajai produkcijai.

Elastīgie ražošanas plānošanas mehānismi sistēmā ne tikai seko līdzi izmaiņām, kas notikušas uzņēmuma ārējā un iekšējā vidē, bet arī piedāvā iespēju precizēt plānoto pasūtījumu izpildes termiņus saskaņā ar jaunajiem noteikumiem. Par piemēru var kalpot ierosinājums mainīt ražošanas pasūtījuma izpildes termiņu sakarā ar materiālu piegādes aizkavēšanos.

Iespēja modelēt ražošanas produkciju, konfigurāciju, līnijas un tīkla maršrutus, aptuvena un detalizēta ražošanas jaudas plānošana, uzdevumu grupas, iepriekšēja ražošanas pasūtījumu plānošana, materiālu rezervēšana un marķēšana – tā ir tikai neliela daļa no sistēmā realizētās funkcionalitātes.

Plašā funkcionalitāte apvienojumā ar ērtu interfeisu un elastīgām pielāgošanas iespējām padara sistēmas ražošanas moduli par vienu no labākajiem ražošanas automatizācijas risinājumiem.

Tirdzniecība un loģistika

Materiālu plūsmas pārvaldība analizē apgādes un realizācijas procesus, sadalījumu noliktavās un vajadzību plānošanu.

Sistēma Microsoft Dynamics AX pārrauga procesus gan preču saņemšanai no ārējiem piegādātājiem, gan no iekšējiem avotiem. Sistēma piedāvā elastīgu preču izvietošanas iespēju, pateicoties noliktavu dalījumam zonās ar dažādām uzglabāšanas prasībām.

Microsoft Dynamics AX noliktavu analīzes rīki ļauj dažādos veidos detalizēt informāciju par preču grupu un atsevišķu preču glabāšanu.

Sistēma nodrošina partiju uzskaiti un sērijas numuru uzskaiti, tāpēc katras preces reģistrāciju var marķēt atsevišķi. Lai efektīvāk organizētu noliktavas darbību, sistēmā Microsoft Dynamics AX var izmantot svītrkodus.

Tirdzniecības operācijas var realizēt arī starp saviem uzņēmumiem. Šādā gadījumā, piemēram, pasūtījuma reģistrācijas laikā vienā uzņēmumā tiek automātiski izveidots pirkšanas pasūtījumus otrā uzņēmumā.

Finanšu pārvaldība

Sistēmas Microsoft Dynamics AX finanšu modulis ietver visas funkcijas, kas nepieciešamas efektīvai grāmatvedības, nodokļu un administratīvās uzskaites organizēšanai uzņēmumā atbilstoši Latvijas un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un pieņemtajām atskaišu normām.

Sistēmas finanšu modulis aptver tādas tradicionālas sfēras kā finanšu un budžeta plānošana, naudas līdzekļu uzskaite un izmaksu kontrole, norēķini ar debitoriem un kreditoriem, darbinieku algu aprēķins un personāla vadība, pamatlīdzekļu uzskaite, kā arī grāmatvedības un nodokļu uzskaite, veidojot atskaites atbilstoši valstī noteiktajiem standartiem.

Viena sistēmas instalācija ļauj veikt neatkarīgu finanšu uzskaiti vairākos Microsoft Dynamics AX uzņēmumos vienlaikus. Šāds darba modelis ir ideāli piemērots uzņēmumiem, kuriem ir vairāki biroji, filiāles vai meitasuzņēmumi. Pateicoties elastīgajiem analīzes rīkiem, jūs jebkurā laikā varat pārraudzīt katra uzņēmuma finanšu stāvokli, bet konsolidācijas funkcionalitāte ļauj operatīvi saņemt informācijas kopsavilkumus un konsolidētas atskaites.

Microsoft Dynamics AX ļauj strādā dažādās valodās un ar daudzām valūtām.

Projektu vadība

Sistēmas Microsoft Dynamics AX projektu modulis līdz ar finanšu analīzes un uzskaites iespējām piedāvā arī efektīvu dažādu veidu projektu vadību.

Sistēmā ir iestrādāti efektīvi projektu plānošanas, realizācijas un analīzes līdzekļi, ar kuru palīdzību uzņēmums var nodrošināt esošo projektu izpildi, kā arī veikt plašu ilgtermiņa un īstermiņa projektu finanšu pārraudzību.

Projektu modulis kā daļa no integrēta risinājuma plaši izmanto citu sistēmas moduļu datus, piemēram, norēķinu moduļa klientu katalogus vai nomenklatūras vienību konfigurācijas. Tas nodrošina datu saskaņotību un atbilstību reālajai situācijai, kā arī ļauj izvairīties no to vairākkārtējas ievades.

Plānošanas funkcionalitāte vienam konkrētam projektam ļauj sastādīt darba grafikus noteiktiem darba centriem vai to grupām. Varat plānot uzdevumu vai darbu izpildi. Rezultātus var analizēt ar Ganta shēmas palīdzību.

Klientu attiecību pārvaldība (CRM)

Microsoft Dynamics AX CRM modulis ļauj pastāvīgi uzturēt sakarus ar klientiem, šādi nepārtraukti palielinot tirdzniecības nodaļu un servisa darba efektivitāti, kā arī visa uzņēmuma darba efektivitāti kopumā.

Sistēmā Microsoft Dynamics AX varat centralizēti glabāt visu informāciju par klientiem, piegādātājiem un citiem sadarbības partneriem, plānot pasākumus un aprēķināt būtiskākos tirdzniecības finanšu rādītājus — visu šo informāciju saglabājot vienā datu bāzē. Šo informāciju var ievadīt, pārlūkot un aktīvi izmantot darbā dažādu nodaļu darbinieki. Rezultātā uzlabojas visu uzņēmuma nodaļu koordinācija, kas ir īpaši svarīgi tirdzniecības un mārketinga nodaļu darbā.

Izmantojot Microsoft Dynamics AX, uzņēmums ir pastāvīgā saskarē ar klientiem. Zinot savus klientus un saprotot viņu vajadzības, uzņēmums var klientiem piedāvāt tieši tās preces un pakalpojumus, kuri viņiem ir nepieciešami. Pateicoties ciešai integrācijai ar citiem Microsoft Dynamics AX moduļiem, kas automatizē darbu ar piegādātājiem un klientiem, CRM modulis nodrošina gandrīz jebkura veida uzņēmuma biznesa procesus. Tāpēc jūs varat iestatīt moduli atbilstoši savām biznesa procedūrām, nevis pakārtot savas biznesa procedūras sistēmas iespējām.